اخبار سايت

عکس اقلیمه کاظمی
درس بخوانیدتلاش مفیدبراکشورداشته باشید
از اقلیمه کاظمی در دوشنبه، 23 فروردین 1400، 1:09 عصر
 

فراگیران محترم لطفا درس هاراازسایت مدرسه بادقت مطالعه وبرای امتحان اماده باشید .درصورت سوال باهمراه مدرسه تماس بگیرید. 

 
عکس اقلیمه کاظمی
مطالعه درسها ازسایت مدرسه
از اقلیمه کاظمی در سه‌شنبه، 3 فروردین 1400، 12:03 صبح
 

مطالعه درسها ازسایت آموزش الکترونیک مدرسه اخلاص الزامی  است .