اخبار سايت

عکس اقلیمه کاظمی
مطالعه درسها ازسایت مدرسه
از اقلیمه کاظمی در جمعه، 1 فروردین 1399، 4:41 عصر
 

مطالعه درسها ازسایت آموزش الکترونیک مدرسه اخلاص الزامی  است .

 
عکس اقلیمه کاظمی
پیام بهداشت جهانی
از اقلیمه کاظمی در جمعه، 1 فروردین 1399، 4:27 عصر
 


 
عکس منصور كاشيها
راه اندازی سیستم آموزش الکترونیکی مدرسه اخلاص
از منصور كاشيها در شنبه، 7 بهمن 1396، 5:53 عصر