دانلود add-in نرم افزار ADOBE CONNECT برای ویندوز

برای باز کردن منبع روی http://www.kashiha.ir/virtualclass/file/ac_addin_win_980_387(1).zip کلیک کنید.